+45 75 24 45 22 info@oelgodefterskole.dk

Ledige pladser på efterskolen

Vi udvider skolen i skoleåret 2018/19 med 18 ekstra pladser, så vi i alt har 142 elever, fordelt med ca. lige mange drenge og piger.

Oversigt over ledige pladser på årgange:

  8. klasse 9. klasse 10. klasse
 

        Piger

Drenge Piger Drenge Piger

Drenge

2018/19

Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste

2019/20

Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Få ledige
pladser
2020/21
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser

Oversigt over ledige pladser på linjefag:

  E-Sport Fodbold Adventure Medie Gym Spring Gym Rytme/Dans Musik Science Ridning
2018/19
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
Venteliste
2019/20
Venteliste
Ledige
Pladser
Få ledige
pladser
Få ledige
pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Få ledige
pladser
2020/21
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser
Ledige
Pladser

Science som linjefag

Gymnastik som linjefag

Medie som linjefag

GALLERI

Mediefag